Vítejte

V roce 2000 začla ČNS vyhlašovat soutěž o nejlepší diplomové práce v jaderných oborech, a bylo tedy nutno, aby byly tyto práce nových mladých jaderných odborníku prezentovány nejen pro odbornou veřejnost. Z tohoto důvodu v roce 2001 vzniká tradice Mikulášských setkání CYG na půdě Odboru energetického inženýrství FSI VUT v Brně. Jedním z pilířů Mikulášských setkání se tedy staly prezentace oceněných diplomových prací. Od roku 2011 se na oceňování studentských prací podílí společně s ČNS i Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. a soutěž se tím rozrůstá o další dvě kategorie, bakalářské práce a doktorské práce (oceněné doktorské práce nejsou na Mikulášských setkáních prezentovány).

Dalším neméně důležitými důvody vzniku setkání jsou prezentace a setkání hlavně mladých, ale i starších, odborníků pracujících v jaderném odvětví nejen z České republiky a ze zahraničí.

V posledních ročnících Mikulášských setkání je snaha organizátorů přilákat více mladých odborníků a studentů např. pozváním odborných hostů starší (zkušenější) generace. Jako příklad lze uvést Mikulášské setkání v roce 2007, kdy nás poctila svou návštěvou a příspěvkem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Ing. Dana Drábová Ph.D.

Příspěvky prezentované na setkáních bývají výhradně z jaderného odvětví a jsou po každém ročníku uspořádány do sborníků, ke kterým se již od začátku přiřazují čísla ISBN.

14. Mikulášské setkání proběhne ve dnech 3. - 5.12.2014.