21. Mikulášské setkání

21. ročník Mikulášského setkání proběhne netradičně v březnu 2022 v Brně. Hostitelem je Ústav elektroenergetiky, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, který propůjčí prostory pro pořádání setkání. Hlavní náplní Mikulášského setkání je prezentace oceněných bakalářských a magisterských prací v soutěži, která je pravidelně pořádána Českou nukleární společností společně s ÚJV Řež. Jako každý rok, je i letos prostor pro prezentaci prací účastníků setkání. Počet příspěvků je však omezen. Příspěvky budou prezentovány ve středu (23. 3. 2022) a ve čtvrtek (24. 3. 2022). V pátek (25. 3. 2022) proběhne exkurze do PET centra Žlutý kopec- masarykůc onkologický ústav. Počet účastníků je bohužel omezen.

Články jednotlivých příspěvků budou uveřejněny ve sborníku setkání, ke kterému bude přiřazeno i ISBN číslo.
Garantem Mikulášského setkání je doc. Ing. Karel Katovský, PhD.

Termín konání: středa 23. 3. 2022 – pátek 25. 3. 2022

Místo konání: Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Kolejní 12, Brno, 616 00

Registrace: zde (registrace bude ukončena 15. 3. 2022)

Jazyk setkání: Čeština či slovenština, po domluvě angličtina

Předběžný program setkání

Středa 23. 3. 2022

18:00   Večerní program v centru města – výstup na věž Staré radnice (každý účastník si hradí vstupné cca 70 Kč)

19:00   Večerní sekce (posezení v hospůdce)

Čtvrtek 24. 3. 2022

09:00   Předání cen a prezentace prací oceněných diplomantů

12:00    Prezentace hosta setkání

13:00    Oběd

14:00    Prezentace účastníků

17:30    Večerní sekce (posezení v hospůdce)

Pátek 25. 3. 2022

09:00   návštěva PET centra Brno, Masarykův onkologický ústav – Žlutý kopec (omezený počet účastníků). Pořadí určuje čas registrace na Mikulášské setkání.

Informace pro přednášející

V rámci setkání bude každému přednášejícímu vyhrazen 10 – 15 minutový blok pro jeho přednášku včetně času pro diskuzi.
Každý přednášející, který chce mít uveřejněný příspěvek ve sborníku setkání, je povinen nejpozději den před jeho přednáškou (tedy 22. 3. 2022) zaslat na email mikulas.cyg@gmail.com svůj příspěvěk. Do předmětu emailu prosím uveďte PAPER.

Nově prosím zasílejte příspěvky psané v LaTeXu. Níže je šablona ke stažení včetně vzorového článku či je možné článek psát na webu Overleaf, který si autoři zkopírují a upravují ve svém profilu. Jedná se o první verzi šablony, takže v případě problémů se prosím ozvěte na mail: rzehumat@fjfi.cvut.cz. Prosíme o dodržení počtu stran pro prezentující 4 – 6 stran A4, ocenění 6 – 8 stran A4.