21. Mikulášské setkání

21. ročník Mikulášského setkání proběhne tradičně na začátku prosince 2021 v Brně. Hostitelem je Ústav elektroenergetiky, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, který propůjčí prostory pro pořádání setkání. Hlavní náplní Mikulášského setkání je prezentace oceněných bakalářských a magisterských prací v soutěži, která je pravidelně pořádána Českou nukleární společností společně s ÚJV Řež. Jako každý rok, je i letos prostor pro prezentaci prací účastníků setkání. Počet příspěvků je však omezen. Příspěvky budou prezentovány ve středu (8. 12. 2021)a ve čtvrtek (9. 12. 2021). V pátek (10. 12. 2021) proběhne technická exkurze pro účastníky setkání. Konkrétní místo bude uveřejněno v nejbližší době.

Články jednotlivých příspěvků budou uveřejněny ve sborníku setkání, ke kterému bude přiřazeno i ISBN číslo.
Garantem Mikulášského setkání je doc. Ing. Karel Katovský, PhD.

Termín konání: středa 8. 12. 2021 – pátek 10. 12. 2021

Místo konání: Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Kolejní 12, Brno, 616 00

Čas konání: začátek ve 12 hod, konec bude upřesněn podle množství příspěvků

Registrace: zde (registrace bude ukončena 11. 11. 2021)

Jazyk setkání: Čeština či slovenština, po domluvě angličtina

Program setkání

Středa 8.12.2021

12:00   Oficiální zahájení setkání

12:10   Prezentace účastníků

18:00   Večerní program v centru města – společná návštěva vánočních trhů

19:00   Večerní sekce (posezení v hospůdce)

Čtvrtek 9.12.2021

09:00   Předání cen a prezentace prací oceněných diplomantů

11:30   Prezentace hosta setkání

13:00   Oběd

14:00   Prezentace účastníků

19:00   Večerní sekce (posezení v hospůdce)

Pátek 10.12.2021

08:30   technická exkurze – bude upřesněno

Informace pro přednášející

V rámci setkání bude každému přednášejícímu vyhrazen 10 – 15 minutový blok pro jeho přednášku včetně času pro diskuzi.
Každý přednášející, který chce mít uveřejněný příspěvek ve sborníku setkání, je povinen nejpozději den před jeho přednáškou (tedy 7. 12. 2021) zaslat na email mikulas.cyg@gmail.com svůj příspěvěk. Do předmětu emailu prosím uveďte PAPER.

Nově prosím zasílejte příspěvky psané v LaTeXu. Níže je šablona ke stažení včetně vzorového článku či je možné článek psát na webu Overleaf, který si autoři zkopírují a upravují ve svém profilu. Jedná se o první verzi šablony, takže v případě problémů se prosím ozvěte na mail: rzehumat@fjfi.cvut.cz. Prosíme o dodržení počtu stran pro prezentující 4 – 6 stran A4, ocenění 6 – 8 stran A4.