20. Mikulášské setkání

20. ročník Mikulášského setkání proběhne netradičně na konci ledna 2021 a vlivem současných omezení, se nepotkáme v Brně, ale pouze online. Podrobnosti ohledně online setkání budou zaslány registrovaným účastníkům setkání. Hlavní náplní Mikulášského setkání je prezentace oceněných bakalářských prací v soutěži, která je pravidelně pořádána Českou nukleární společností společně s ÚJV Řež. Jako každý rok, je i letos prostor pro prezentaci prací účastníků setkání. Počet příspěvků je však omezen. Články jednotlivých příspěvků budou uveřejněny ve sborníku setkání, ke kterému bude přiřazeno i ISBN číslo.
Garantem Mikulášského setkání je doc. Ing. Karel Katovský, PhD.

Termín konání: 27. 1. 2021

Místo konání: kdekoliv, kde je možné se připojit k internetu

Čas konání: začátek v 9 hod, konec bude upřesněn podle množství příspěvků

Registrace: zde (registrace pro přednášející bude ukončena 18. ledna 2021, registrace pro ostatní účastníky 24. ledna 2021)

Jazyk setkání: Čeština či slovenština, po domluvě angličtina

Informace pro přednášející

V rámci online setkání bude každému přednášejícímu vyhrazen 10 – 15 minutový blok pro jeho přednášku včetně času pro diskuzi.
Každý přednášející, který chce mít uveřejněný příspěvek ve sborníku setkání, je povinen nejpozději den před jeho přednáškou (tedy 26. ledna 2021) zaslat na email mikulas.cyg@gmail.com svůj příspěvěk. Do předmětu emailu prosím uveďte PAPER.

Nově prosím zasílejte příspěvky psané v LaTeXu. Níže je šablona ke stažení včetně vzorového článku či je možné článek psát na webu Overleaf, který si autoři zkopírují a upravují ve svém profilu. Jedná se o první verzi šablony, takže v případě problémů se prosím ozvěte na mail: rzehumat@fjfi.cvut.cz. Prosíme o dodržení počtu stran pro prezentující 4 – 6 stran A4, ocenění 6 – 8 stran A4.