Přeskočit na obsah
Mladá generace české nukleární společnosti pořádá

24. Mikulášské setkání

Registrace bude spuštěna během září!

V případě zájmu partnerství a podpory Mikulášského setkání Mladé generace České nukleární společnosti se prosím ozvěte na email mikulas.cyg@gmail.com


Co to je

Mikulášské setkání

Mikulášské setkání je akcí Mladé generace České nukleární společnosti určené především mladým lidem studujícím či pracujícím v jaderné oblasti. Smyslem setkání je propojit mladé lidi z různých koutů České republiky a umožnit jim prezentovat jejich práci. 

Příspěvky prezentované na setkáních pochází výhradně z jaderného odvětví a jsou po každém ročníku uspořádány do sborníků, ke kterým se již od začátku přiřazují čísla ISBN.

24. Mikulášské setkání proběhne tradičně začátkem prosince v termínu 4. – 6. 12. 2024.

Sborníky s posledních ročníků naleznete zde. Starší sborníky Mikulášského setkání 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

co to je

Česká nukleární společnost

Česká nukleární společnost (ČNS) je dobrovolnou, odbornou organizací. Hlavním cílem je šíření objektivních informací z oblasti jaderné energetiky a souvisejících oborech v duchu trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti. Všestrannou osvětou tak napomáhat vzdělávání veřejnosti v tomto oboru a oborech souvisejících. Snažit se zabránit tomu, aby se díky nevědomosti, nestali z jedinců a skupin potencionální šiřitelé „bludů“ o této problematice

ČNS byla založena v roce 1990 skupinou předních odborníků Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Současně se zapojila i do odborných struktur v rámci Evropy a stala se členem Evropské nukleární společnosti, která sdružuje 34 zemí. Ve středoevropském regionu dlouhodobě a úzce spolupracuje se Slovenskou nukleární společností (SNUS) a německou nukleární společností (KTG).

kdo je

Mladá generace České nukleární společnosti

Mladá generace České nukleární společnosti (CYG) byla založena 7. 7. 1997. CYG je jednou ze sekcí ČNS a je také členem Young Generation Network při Evropské nukleární společnosti a International Youth Nuclear Congress (IYNC). Sdružuje mladé lidi do 36 let z jaderného odvětví zajímající se o jadernou energetiku.


partneři setkání
ČNS