Mladá generace české nukleární společnosti pořádá

21. Mikulášské setkání

Snad se zadaří a potkáme se všichni v Brně:-)


Co to je

Mikulášské setkání

Mikulášské setkání je akcí Mladé generace České nukleární společnosti určené především mladým lidem studujícím či pracujícím v jaderné oblasti. Smyslem setkání je propojit mladé lidi z různých koutů České republiky a umožnit jim prezentovat jejich práci. 

Příspěvky prezentované na setkáních pochází výhradně z jaderného odvětví a jsou po každém ročníku uspořádány do sborníků, ke kterým se již od začátku přiřazují čísla ISBN.

21. Mikulášské setkání proběhne tradičně začátkem prosince v termínu 8. – 10. 12. 2021.

co to je

Česká nukleární společnost

Česká nukleární společnost (ČNS) je dobrovolnou, odbornou organizací. Hlavním cílem je šíření objektivních informací z oblasti jaderné energetiky a souvisejících oborech v duchu trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti. Všestrannou osvětou tak napomáhat vzdělávání veřejnosti v tomto oboru a oborech souvisejících. Snažit se zabránit tomu, aby se díky nevědomosti, nestali z jedinců a skupin potencionální šiřitelé „bludů“ o této problematice

ČNS byla založena v roce 1990 skupinou předních odborníků Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Současně se zapojila i do odborných struktur v rámci Evropy a stala se členem Evropské nukleární společnosti, která sdružuje 34 zemí. Ve středoevropském regionu dlouhodobě a úzce spolupracuje se Slovenskou nukleární společností (SNUS) a německou nukleární společností (KTG).

kdo je

Mladá generace České nukleární společnosti

Mladá generace České nukleární společnosti (CYG) byla založena 7. 7. 1997. CYG je jednou ze sekcí ČNS a je také členem Young Generation Network při Evropské nukleární společnosti a International Youth Nuclear Congress (IYNC). Sdružuje mladé lidi do 36 let z jaderného odvětví zajímající se o jadernou energetiku.